Rohe Germany & Schulte-Ufer

Rohe Germany & Schulte-Ufer

Για περισσότερα από 130 χρόνια, η επωνυμία Schulte-Ufer παράγει σκεύη μαγειρικής υψηλής ποιότητας. Η μάρκα συνεργάτης, Rohe Germany, πληροί τα ίδια απαιτητικά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων ειδών κουζίνας. Το 2016, το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Ποιότητα της Υπηρεσίας ανταμείβει το σήμα Rohe Germany με την βαθμολογία «Πολύ Καλά» από την άποψη της ποιότητας των προϊόντων και του λόγου τιμής / απόδοσης.