Rohe Germany & Schulte-Ufer

Rohe Germany & Schulte-Ufer

Για περισσότερα από 130 χρόνια, η μάρκα Schulte-Ufer παρήγαγε κατσαρόλες υψηλής ποιότητας. Η μάρκα συνεργάτη, Rohe Germany, πληροί τα ίδια απαιτητικά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων ειδών κουζίνας. Το 2016, το Γερμανικό Ινστιτούτο Ποιότητας Υπηρεσιών επιβραβεύει τη Rohe Germany με την "πολύ καλή" εκτίμηση όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και την σχέση τιμής-απόδοσης.