Ερωτευμένοι στ'αλήθεια: με τους φίλους

Ερωτευμένοι στ'αλήθεια: με τους φίλους

Ναι, αγαπάμε τους φίλους μας! Γι'αυτό τους αξίζει το καλύτερο. Σήμερα τους σκεφτόμαστε και τους κακομαθαίνουμε με μικρά δώρα ή χειρονομίες για να τους χαροποιήσουμε και να κάνουμε τη σύνδεση της φιλίας σας ακόμα πιο δυνατή.