Αρωματικά δωματίου από το Ricciocaprese

Αρωματικά δωματίου από το Ricciocaprese

Το Ricciocaprese είναι ένα διάσημο εμπορικό σήμα από τη Νάπολη, το οποίο δημιουργεί αρώματα στο επίπεδο της τέχνης. Κάθε γεύση και ουσία είναι προσεκτικά ερευνημένη από τους καλύτερους σχεδιαστές, ακόμη και τα χρώματα επιλέγονται και συνδυάζονται έτσι ώστε να δημιουργούν μοναδικότητα.