Κανονισμός Καμπάνιας

Η Μεγάλη Έκπτωση

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.1. Ο παρών κανονισμός („Κανονισμός”) εφαρμόζεται για την Καμπάνια που είναι οργανωμένη από την εταιρεία VIVRE DECO SA, με έδρα στο Βουκουρέστι, στη Λεωφόρο Τούντορ Βλαντιμιρέσκου Αρ. 22, Green Gate Office, Όροφος 7, Τομέας 5, J40/3718/2012, CUI RO 30010618 και θεσπίζει τους κανόνες συμμετοχής.
1.2. Η Καμπάνια θα είναι ενεργή από την Τρίτη 24.03.2020, από τις 08:00 έως την Τρίτη, 31.03.2020, 00:30, για διαδικτυακές αγορές στην ιστοσελίδα www.vivre.gr , στην περιορισμένη διαθεσιμότητα του αποθέματος στο έδαφος της Ρουμανίας.
1.3. Ο Κανονισμός θα δημοσιευτεί ξεκινώντας με την ημερομηνία που αρχίζει η Καμπάνια στην ιστοσελίδα www.vivre.gr.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
2.1. Με την επιφύλαξη της Καμπάνιας κάθε προϊόν διατίθεται στο διαδικτυακό εμπόριο στην ιστοσελίδα www.vivre.gr , διαθέσιμο για πώληση στο ανακοινωμένο χρονικό διάστημα της Καμπάνιας και γνωστοποιημένο με ειδικό τρόπο με εκπτώσεις έως και 70% σε σύγκριση με την προτεινόμενη τιμή του πωλητή (RRP) .
2.2. Οι εκπτώσης της Καμπάνιας μπορούν να συσσωρευτούν με άλλα απονεμόμενα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε στους πελάτες VIVRE στις αγορές των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επιπλέον στην αγορά των προϊόντων από την Καμπάνια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δώρο voucher αξίας 6 ΕΥΡΩ με την εγγραφή στην ιστοσελίδα www.vivre.gr.

3.ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
3.1. Η VIVRE DECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα Κανονισμό ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες και εμφανίζοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.vivre.gr.
3.2. Η VIVRE DECO SA διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει μια Καμπάνια ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της και να την παρατείνει, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για τυχόν αναστολή, διακοπή ή παράταση, εμφανίζοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.vivre.gr.
3.3. Οι αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν αναφορικά με τους κανόνες ή τη διαθεσιμότητα μιας Καμπάνιας δε θα επηρεάσουν τις παραγγελίες που έχουν ήδη σταλεί, ενώ βρίσκονται ακόμα σε επεξεργασία τη στιγμή που οι αλλαγές μεσολαβούν.

4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4.1. Ο κανονισμός της Καμπάνιας είναι δημοσιευμένος και διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.vivre.gr σε όλη την περίοδο της διαδικασίας.
4.2. Με την συμμετοχή σε αυτή την Καμπάνια, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι συμφωνούν να σέβονται και να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του παρόντος Κανονισμού.
4.3. Ο κανονισμός της Καμπάνιας συμπληρώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, την Προστασία των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική των διαθέσιμων Cookies στην ιστοσελίδα μας www.vivre.gr.
4.4. Οι ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της VIVRE DECO SA και τους συμμετέχοντες της Καμπάνιας θα λυθούν με φιλικό τρόπο. Στην περίπτωση που αυτός ο τρόπος δεν θα είναι εφικτός, οι διαφορές θα λυθούν από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
4.5. Η VIVRE DECO SA έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση απόπειρας απάτης στο σύστημα, κατάχρησης ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα που μπορεί να επηρεάσει την εικόνα αυτής της Καμπάνιας ή της ιστοσελίδας www.vivre.gr.
4.6. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παραπομπή που έχει ως αντικείμενο την Καμπάνια, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία VIVRE DECO SA στον αριθμό τηλεφώνου 2111 988435, από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρόγραμμα 09:00-18:00 ή μέσω email στο info@vivre.gr.