VIVRE

Όροι χρήσης και προυποθέσεις υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρίας Vivre Deco S.A.


1.Εισαγωγή-ορισμοί

VIVRE DECO - Η ιστοσελίδα www.vivre.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προιόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα) που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρία με την επωνυμία VIVRE DECO S.A., που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 22 Tudor Vladimirescu Bvd., Green Gate Office, 7ος όροφος, sector 5, J40/3718/2012, CUI (registration code) RO30010618, 3.415.000 μετοχικό κεφάλαιο (στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρία), όπως νόμιμα εκπροσωπείται και διέπεται από τους κανόνες του Ρουμανικού Δικαίου.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - vivre.gr,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "Επισκέπτης" ή/και "Χρήστης" ή "Πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς, επίσης, και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • -Το περιεχόμενο οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει σταλεί από την Εταιρία προς τους ΧΡΗΣΤΕΣ ή τους ΠΕΛΑΤΕΣ της διαμέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή διαμέσου οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας,
 • -Οποιαδήποτε πληροφορία μεταδίδεται με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας από κάποιο υπάλληλο/προστιθέντα της Εταιρίας στους ΧΡΗΣΤΕΣ ή στους ΠΕΛΑΤΕΣ σε συνδυασμό με την πληροφορία του τρόπου επικοινωνίας αν αυτή δηλώνεται ρητά ή όχι.
 • -Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο το οποίο διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα, να διέπονται από σαφήνεια, αρτιότητα και ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφορίων.
 • -Πληροφορίες σχετικές με τα προιόντα, υπηρεσίες και το κόστος αυτών, όσον αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
 • -Πληροφορίες σχετικές με τα προιόντα, υπηρεσίες και το κόστος αυτών παρεχόμενες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με το οποίο η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -Υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου αποδιδόμενη στο κοινό μέσω των ειδικών τμημάτων της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ προσφέροντας στους Πελάτες τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με προιόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένων των μέσων επικοινωνίας από απόσταση.
ΜΕΛΟΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ -Το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ή αποκτά πρόσβαση στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ του ιστότοπου είτε μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού μέσου επικοινωνίας ή στη βάση μίας συμφωνίας μεταξύ του φυσικού αυτού προσώπου και της Εταιρίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στην ιστοσελίδα.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -Μέσω της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες, μέσω μίας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός κωδικού πρόσβασης, να δημιουργήσουν τον δικό τους λογαριασμό, επιτρέποντας στον ΧΡΗΣΤΗ να έχει πρόσβαση σε περιορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, δίνοντας του τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται.
ΠΕΛΑΤΗΣ -Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο έχει ή αποκτά πρόσβαση στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της ιστοσελίδας ή στην εκάστοτε ΥΠΗΡΕΣΙΑ του, σύμφωνα με τη δημιουργία του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ -Ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, όπου ο Αγοραστής ενημερώνει/δεσμεύεται τον/με τον Πωλητή, ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την ιστοσελίδα, επιθυμεί να αγοράσει προιόντα/υπηρεσίες.
Π.Λ.Τ. ΤΙΜΗ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ) -Για ορισμένα προιόντα, είναι η πληροφορία που παρέχεται για την προτεινόμενη τιμή πώλησης (στο αριστερό μέρος, στις σελίδες του ιστότοπου που περιγράφονται τα διάφορα προιόντα και στο κάτω μέρος, στις σελίδες των προιόντων που περιγράφονται ατομικά), με γκρί χρώμα και μικρότερη γραμματοσειρά, διαφορετική από την τιμή πώλησης. Τα προιόντα που παρέχονται προς πώληση σε ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ, η τιμή αυτή σε αυτά θεωρείται ως τιμή πώλησης. Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ δεν θεωρείται η ισχύουσα τιμή πώλησης που χρησιμοποιείται από την Εταιρία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σαν πληροφορία/πρόταση προς τον Πελάτη της Εταιρίας. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την συγκριτική βελτίωση του προιόντος και αυτό δεν πρέπει να προκαλεί σύγχυση στον πελάτη και θα πρέπει να γίνεται κατανοητό από τον ίδιο, όταν προβαίνει σε μία συναλλαγή μέσω του «My Cart, https://www.vivre.gr/cart/index», ότι η τιμή πώλησης του κάθε προιόντος είναι κατανοητή και σύννομη.
ΕΓΓΡΑΦΟ -Οι όροι και οι προυποθέσεις της ιστοσελίδας, όπως παρατίθενται στο παρόν.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ -Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από την OUG 34 του Ιουνίου του 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από συμφωνίες μεταξύ των ιδίων και επαγγελματιών εμπόρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, το άρθρο 2 (7) της Ευρωπαικής Οδηγίας 2011/83 δίνει συγκεκριμένα τον ορισμό: Οποιαδήποτε συμφωνία έχει γίνει μεταξύ ενός επαγγελματία εμπόρου και του καταναλωτή, μέσω ενός καλά οργανωμένου συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική παρουσία ούτε του επαγγελματία εμπόρου ούτε του καταναλωτή, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ή περισσότερους τρόπους επικοινωνίας εξ αποστάσεως από την στιγμή που η συμφωνία είναι σε ισχύ.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -Η επίκαιρη και αποκλειστική μετάδοση πληροφοριών σχετικά με προιόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές ενέργειες από την Εταιρία, σε ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο, χωρίς η Εταιρία να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ -Συλλογή χρηματικού ποσού που απορρέει από την πώληση ενός προιόντος ή υπηρεσίας από την Εταιρία στον ΠΕΛΑΤΗ, χρησιμοποιώντας την κάρτα πρόσβασης του συστήματος της Εταιρίας ή μέσω διατραπεζικής συναλλαγής.


2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.Με το παρόν ρυθμίζονται οι όροι και προυποθέσεις λειτουργίας της ιστοσελίδας της Εταιρίας, σύμφωνα με τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή ΧΡΗΣΤΗΣ υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προυποθέσεις, θεωρώντας ότι αυτή είναι η πιο σύννομη και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του ιδίου και της Εταιρίας.
2.2.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, καλή πίστη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η Εταιρία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρίας. Σε περίπτωση διένεξης, οι παρόντες όροι θα ενεργοποιηθούν και θα είναι σε ισχύ από την στιγμή της παραγγελίας και η Εταιρία θα εκδόσει γραπτή επιβεβαίωση/απόδειξη παραλαβής.
2.3.Η πρόσβαση στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σύνδεση στον παρεχόμενο στο κοινό ιστότοπο www.vivre.gr.
2.4. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο Νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Ελληνικό Δίκαιο.
2.5. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ ή/και ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενημερώνοντας την Εταιρία μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.gr, δηλώνοντας ότι:
2.5.1.Αυτός/Αυτή θα διατηρεί το δικαίωμα να: Χρησιμοποιεί την παρούσα ΥΠΗΡΕΣIΑ, να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, να λαμβάνει ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ή/και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ή τηλεφωνική μορφή επικοινωνίας/πληροφορίας.
2.5.2.Αυτός/Αυτή μπορεί να μην συμφωνεί και να αλλάξει την απόφαση του/της οποιαδήποτε στιγμή και να μην αποδεχθεί το ΕΓΓΡΑΦΟ συναίνεσης την παρούσα στιγμή.
2.6.Για να ασκήσει τα δικαιώματα του, όπως αυτά ρητά αναφέρονται στην παράγραφο 2.5, αυτός/αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρία ή να χρησιμοποιήσουν τους συνδέσμους που παρέχονται στο περιεχόμενο της Εταιρίας ηλεκτρονικά για αυτό τον σκοπό.
2.7.Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ εκπληρώσει την υποχρέωση του να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας και να εκπληρώσει όλους τους όρους της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ με την Εταιρία, όταν η ΣΥΜΦΩΝΙΑ είναι σε ισχύ, η Εταιρία θα ακυρώσει την ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και την ΣΥΜΦΩΝΙΑ, χωρίς να υφίσταται ουδεμία άλλη αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς κανένα συμβαλλόμενο μέρος να υποστεί οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική.
2.8.Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία εκπληρώνουν όλους τους όρους αποδοχής από την Εταιρία και δεν είναι μη αποδεκτοί από την Εταιρία. Μόνο όσοι έχουν διεύθυνση αποστολής στην Ελλάδα μπορούν να απολαμβάνουν το προνόμιο της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Με την αίτηση εγγραφής, το κάθε ΜΕΛΟΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν.


3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

3.1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.vivre.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.vivre.gr προστατεύονται σύμφωνα με την Ελληνική κείμενη νομοθεσία.
3.2. Απαγορεύεται στον ΧΡΗΣΤΗ η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην Ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Εταιρία ή/και τρίτους, όπως, η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρίας, καθώς και η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρίας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
3.3. (It does not make any sense).
3.4.Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ επιτρέπεται να αντιγράψει, μεταφέρει ή/και χρησιμοποιήσει το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ μόνο για προσωπικούς ή μη εμπορικούς λόγους, χωρίς να αντίκειται στο όρους και τις προυποθέσεις του παρόντος εγγράφου.
3.5.Σε περίπτωση που η Εταιρία δίνει το δικαίωμα στον ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ να κάνει χρήση του περιεχομένου, όπως αυτή περιγράφεται στην μεταξύ τους έγγραφη συμφωνία και ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ή αποκτά πρόσβαση σε αυτό, σε συνέχεια της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ αυτής, τότε το δικαίωμα αυτό θα δίνεται αποκλειστικά για πρόσβαση στο περιεχόμενο ή περιεχόμενα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ενώ αυτό το δικαίωμα δεν θα είναι δεσμευτικό για την Εταιρία, η οποία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν ή σε τρίτον λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών, κατά τη διάρκεια χρήσης του παρόντος περιεχομένου ή στην περίπτωση που αυτό οδήγησε στον τερματισμό της συμφωνίας.
3.6.Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς και αναφέρουν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.
3.7.Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για λόγους άλλους πέρα από αυτούς οι οποίοι γίνονται δεκτοί από το παρόν Έγγραφο, απαγορεύεται.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

4.1.Η Εταιρία θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα πλήρη και ακριβή στοιχεία ταυτοποίησης της και στοιχεία επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη ή και τον Χρήστη.
4.2.Χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή την υπηρεσία που παρέχεται στην ιστοσελίδα, ο Πελάτης ή και ο Χρήστης μπορεί να έρθει αυτόματα σε επικοινωνία με την Εταιρία μέσω οποιουδήποτε μέσο επικοινωνίας, ακόμα και ηλεκτρονικού.
4.3.Η μερική ή ολική συμπλήρωση των στοιχείων της φόρμας επικοινωνίας και η αποστολή της δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, δέσμευση από πλευράς της Εταιρίας να επικοινωνήσει με τον Πελάτη ή τον Χρήστη.
4.4.Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από αυτή, η επισκεψιμότητα των σελίδων ή η αποστολή μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails) ή άλλων μηνυμάτων προς την Εταιρία, πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, με την χρήση τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη ή και Χρήστη και με την οποία διαδικασία ο Πελάτης ή και ο Χρήστης δίνει τη συγκατάθεση του να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό από την Εταιρία είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) ή γραπτών μηνυμάτων (SMS).
4.5.Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του που προβάλλονται (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση αποστολής) ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνον/εκείνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία μόνο για την επικοινωνία της με τον Πελάτη.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.1.Από την στιγμή που ο Πελάτης ή ο Χρήστης δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα αποδεχόμενος τους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις, αυτός/αυτή θα αποκτήσει το δικαίωμα να εκφράσει την συγκατάθεση του ή όχι στο να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις από την Εταιρία, με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό τρόπο, περιλαμβάνοντας ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), γραπτών μηνυμάτων (SMS) ή και ηλεκτρονικών διαφημίσεων.
5.2.Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη προερχόμενα με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή/και ειδοποιήσεων θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρία στα πλαίσια της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας.
5.3.Ο Πελάτης ή ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεση του να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή και ειδοποιήσεις:
5.3.1.Χρησιμοποιώντας τον ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί σε κάθε ενημερωτικό υλικό ή και ειδοποίηση (στο κάτω μέρος του e-mail, εκεί που αναφέρει «Πατήστε εδώ για διαγραφή του λογαριασμού σας»), οπουδήποτε αυτό είναι τεχνικά αποδεκτό.
5.3.2.Με το να ανακαλέσει κάποιος/κάποια την συγκατάθεση του/της να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις και να χρησιμοποιεί τις ειδικά διαμορφωμένες σελίδες και συνδέσμους, γνωστοποιώντας την άρση της συναίνεσης αυτής στον προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη στο www.vivre.gr.
5.3.3.Ερχόμενος/η σε επικοινωνία με την Εταιρία, χωρίς να υπάρχει ουδεμία περαιτέρω αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς να ευθύνεται κανείς για την οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να επέλθει στο ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
5.4.Η ανάκληση της συγκατάθεσης λήψης ενημερωτικού υλικού ή/και ειδοποιήσεων δεν συνάδει με την ανάκληση συγκατάθεσης των λοιπών όρων χρήσης του παρόντος.
5.5.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τους Πελάτες στους οποίους θα αποστέλλει ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις, όπως και να διαγράφει από τα αρχεία της τους Πελάτες, οι οποίοι είχαν ανακαλέσει τη συγκατάθεση τους να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό ή/και ενημερώσεις, χωρίς να κατέχει την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης τους.
5.6.Η Εταιρία δεν θα περιλαμβάνει στο ενημερωτικό υλικό ή/και στις ειδοποιήσεις διαφημιστικό υλικό τρίτων, οι οποίοι δεν είναι εμπορικοί συνεργάτες της, την στιγμή της αποστολής του υλικού αυτού.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6.1.Η Εταιρία θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/Χρήστη, ύστερα από την οικειοθελή συγκατάθεση του, για τους ακόλουθους λόγους:
Με την δημιουργία του Λογαριασμού, κάθε Μέλος ή Πελάτης εξέφρασε τη συναίνεσή του ώστε η Vivre Deco να συλλέγει και να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 677/2001. Επίσης, με την δημιουργία του Λογαριασμού, κάθε Μέλος ή Πελάτης, έχει δώσει την έγκρισή του ώστε η Vivre Deco να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του στους συμβαλλόμενους συνεργάτες της Vivre Deco με σκοπό την επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων. Οι συνεργάτες της Vivre Deco, προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα, είναι άτομα εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με το Νόμο αριθ. 677/2001 και κοινοποιημένα στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιοδήποτε Μέλος ή Πελάτης δικαιούται να αποκτήσει από τη Vivre Deco, με γραπτή αίτηση, υπογεγραμμένη και ενημερωμένη, δωρεάν:
 • α) επιβεβαίωση του γεγονότος ότι τα δεδομένα που τον αφορούν, είναι ή δεν είναι επεξεργασμένα σε μια δεδομένη στιγμή
 • β) κατά περίπτωση, διόρθωση, ενημέρωση, μπλοκάρισμα ή διαγραφή δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, ιδίως ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα·
 • γ) κατά περίπτωση, τη μετατροπή σε ανώνυμα δεδομένα, δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με το νόμο ·
 • δ) κοινοποίηση προς τρίτους, στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί δεδομένα οποιασδήποτε ενέργειας εκτελούμενης σύμφωνα με την παράγραφο. β) ή γ), εάν η κοινοποίηση αυτή δεν αποδεικνύεται ανέφικτη ή δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια έναντι του νόμιμου συμφέροντος που ενδέχεται να θιγεί.
  • -Να επιβεβαιώνει, να αποστέλλει παραστατικά παραγγελιών (γραπτή ή τηλεφωνική απόδειξη επιβεβαίωσης παραλαβής, ύστερα από την πρώτη παραγγελία, η οποία αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για την Εταιρία, για να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων).
  • -Σύμφωνα με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με προιόντα, περιόδους αποστολής, ακυρώσεις ή οτιδήποτε άλλο που να αφορά παραγγελίες, συμφωνίες, υπηρεσίες, παρεχόμενα προιόντα.
  • -Να διευκολύνει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
  • -Να αποστέλλει, περιοδικά, ενημερωτικό υλικό ή/και ειδοποιήσεις σε μία αποκλειστική ηλεκτρονική μορφή (e-mail) ή/και μέσω τηλεφώνου (κλήση, γραπτό μήνυμα, SMS).
  • -Για στατιστικούς λόγους.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  6.2.Η Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην ιστοσελίδα και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»-GDPR),. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η Εταιρία, η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Εταιρία, οι υπάλληλοί της και οι προστιθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας.
  • -Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε Πελάτη. Η Εταιρία και οι προστιθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
  • -Η Εταιρία και οι προστιθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
  • -Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.
  • -Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός είναι ενεργός και δεν έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση ανενεργού λογαριασμού, τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
  • -Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την Εταιρία για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, ή φορητότητα.
  • -Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η Εταιρία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει [διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS κλπ)], από την Εταιρία.
  6.2. Η Εταιρία είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. COOKIES ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.vivre.gr
  Το www.vivre.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.vivre.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies, επίσης, χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του Πελάτη. Ο Πελάτης πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.vivre.gr. Τα cookies, επίσης, βοηθούν ώστε η Εταιρία να αποκτήσει στατιστικά στοιχεία, ανώνυμα, και να καταλάβει πώς το κοινό χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να προβεί σε ενέργειες αναβάθμισης της δομής και του περιεχομένου του, σε περίπτωση έλλειψης ταυτοποίησης του Χρήστη.
  Η Εταιρία χρησιμοποιεί δύο (2) ειδών cookies: Τα προσωρινά cookies και τα μόνιμα cookies. Προσωρινά cookies είναι προσωρινά αρχεία τα οποία παραμένουν στη βάση δεδομένων του Χρήστη, μέχρι αυτός/αυτή να αφήσει την ιστοσελίδα ή να κλείσει την εφαρμογή. Μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στη βάση δεδομένων του Χρήστη, μέχρι να διαγραφούν από το σύστημα. Τα Cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργάτες του χειριστή του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών ή όχι απαραίτητα, υπόκεινται στις κείμενες διατάξεις της Πολιτικής Εμπιστευτικότητας.
  Μία επίσκεψη στον ιστότοπο www.vivre.gr μπορεί να περιλαμβάνει: Cookies επιδόσεων («Analytics»), αναγκαία cookies, cookies λειτουργικότητας, cookies διαφήμισης.
  Προσωπικά δεδομένα προερχόμενα από την χρήση των cookies, πρέπει να συλλέγονται με σκοπό να εξυπηρετούν ιδιαίτερες λειτουργίες για τους χρήστες και πρέπει να είναι αποκρυπτογραφημένα με τέτοιο τρόπο ώστε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά. Γενικά, μία εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να παρέχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπει την αυτόματη αποθήκευση των cookies. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να τροποποιηθούν ώστε η αυτόματη διοίκηση των cookies να μπορεί να μπλοκαριστεί από το πρόγραμμα περιήγησης ή ο Χρήστης να μπορεί να ενημερώνετε κάθε φορά που τα cookies εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του. Αναλυτική πληροφόρηση ως προς τις προυποθέσεις και τους τρόπους διοίκησης των cookies είναι εφικτό να βρεθεί στο τμήμα ρυθμίσεων της εφαρμογής (πρόγραμμα περιήγησης). Περιορισμοί στην εφαρμογή των cookies μπορούν να επηρεάσουν τις βασικές λειτουργίες του www.vivre.gr. Τα cookies παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία του Διαδικτύου, οδηγώντας σε μία φιλική πλοήγηση, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε Χρήστη. Απορρίπτοντας ή θέτοντας ανενεργά τα cookies, βασικές ιστοσελίδες θέτονται σε μη λειτουργία. Εξαιτίας της ευελιξίας τους και του γεγονότος ότι οι πιο δημοφιλείς και με μεγάλη επισκεψιμότητα ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies, δεν μπορούν να αποφευχθούν. Η απενεργοποίηση των cookies δεν θα επιτρέπει πρόσβαση στις πιο διαδεδομένες και δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως You Tube, Gmail, Yahoo και πολλούς άλλους.
  Παραδείγματα από τα θετικά αποτελέσματα χρήσης των cookies:
  • -Περιεχόμενο και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του χρήστη-κατηγορίες προιόντων και υπηρεσιών.
  • -Πρόσβαση γενόμενη ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη-υπενθύμιση των κωδικών πρόσβασης.
  • -Μέριμνα, κατά το μέτρο του δυνατού, ειδικά για τους ανήλικους καταναλωτές, για τη διαμόρφωση των κατάλληλων όρων πρόσβασης στους διαδικτυακούς τόπους, κατά τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στους ισχύοντες Νόμους (επιλογές γονικής λειτουργίας, λειτουργίες ασφαλούς πλοήγησης).
  • -Μέτρηση, βελτιστοποίηση, χαρακτηριστικά λειτουργικότητας, όπως το είδος περιεχομένου που παρακολουθείται από τον Χρήστη και με ποιό τρόπο ο Χρήστης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης, απευθείας αναζήτηση και αναζήτηση μέσω άλλων ιστοσελίδων/συνδέσμων). Οι ιστοσελίδες αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά για την αναβάθμιση/βελτίωση τους προς το όφελος των χρηστών.


  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
  Το www.vivre.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.vivre.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν, επίσης, στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεση σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του vivre.gr. 
Εφαρμόζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και ως εκ τούτου υλοποιούνται εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρίας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Πελατών/Χρηστών χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρία θα τηρήσει την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

  6.3.Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει τη διόρθωση τους, καθώς έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή και να παραιτηθεί από την διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος του, όπως ρητά αναφέρεται στο παρόν, χωρίς να διατηρείται καμία αξίωση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης, όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 2.8 του παρόντος.
  6.4.Για να ασκήσει τα δικαιώματα του, όπως ρητά αναφέρονται στο άρθρο 6.3, ο Πελάτης ή ο Χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στην Εταιρία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα αναγράφονται στην σελίδα της ιστοσελίδας την δεδομένη στιγμή.
  6.5. Το vivre.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην ιστοσελίδα, με σκοπό την αναβάθμιση τους.
  6.6.Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές αγορές με την PayU S.A. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών με την εταιρία αυτή. Η Pay U είναι ο πάροχος λογισμικού της Εταιρίας, διευκολύνοντας την με το ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες μισθοδοσίας, διαχείριση πληρωμών, προστασία κατά της εξαπάτησης. Τα είδη καρτών τα οποία έχουν εκδοθεί από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, θα γίνονται αποδεκτά, μόνο όσα φέρουν την ένδειξη VISA H’ MASTERCARD, καθόσον αυτές είναι επικυρωμένες για ηλεκτρονικές συναλλαγές από τα ιδρύματα που τις έχουν εκδόσει.
  6.7.Η Εταιρία δεν αποθηκεύει στοιχεία/δεδομένα σχετιζόμενα με την τραπεζική κάρτα ή κάρτες του Πελάτη, καθώς αυτά αποθηκεύονται αυτόματα στο σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής των εξυπηρετητών.
  6.8.Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας της Εταιρίας περιλαμβάνει μόνο δεδομένα τα οποία οι Πελάτες ή οι Χρήστες της Εταιρίας παρέχουν εθελοντικά στην ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική εμπιστευτικότητας τρίτου προσώπου, το οποίο έχει αποκτήσει πρόσβαση σε άλλους συνδέσμους.
  6.9.Η Εταιρία δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται από τους Πελάτες ή τους Χρήστες μόνο για τους ήδη εκτιθέμενους σκοπούς/λόγους και απαγορεύεται η ανάρτηση, πώληση, μεταφορά, αποστολή και χρήση από τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.
  6.10.Εξαίρεση στις διατάξεις του άρθρου 6.9 αποτελεί ότι η ανάρτηση, μεταφορά, πώληση κλπ των δεδομένων είναι νόμιμη μόνο στην περίπτωση που έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για κάποιο ζήτημα και είναι επιβεβλημένο από τις αρμόδιες Αρχές.
  6.11.Η PayU S.A., ο πάροχος λογισμικού της εταιρίας, είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία παραγγελιών, ακυρώσεων, συμφωνιών, με σκοπό τη διαφάνεια κάθε συναλλαγής.
  6.12.Η Εταιρία ενημερώνει και προειδοποιεί ότι τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη θα διατηρηθούν, ως μέσα επικοινωνίας, μέχρι την επίλυση του προβλήματος και, στη συνέχεια, θα παραμείνουν ως στατιστικά δεδομένα.
  6.13.Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λάθη τα οποία μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εξυπηρετητή ο οποίος φιλοξενεί τη βάση δεδομένων που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

  7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

  7.1.Πρόσβαση στο Σύστημα
  7.1.1.Η πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπεται μόνο στο Μέλος το οποίο έχει ή θα δημιουργήσει Λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή θα προβεί στη λήψη εφαρμογών για κινητό τηλέφωνο σε μορφή iOS ή Android.
  7.1.2.Για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο, το Μέλος θα πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προυποθέσεις της ιστοσελίδας.
  7.1.3.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση στο σύστημα και στις προωθητικές ενέργειες των προιόντων ή και να απαγορεύσει την χρήση (συγκεκριμένα, να μην συμπεριλάβει Μέλη στις προωθητικές ενέργειες, αλλά να επιτρέπει μόνο παραγγελίες με προκαταβολή κλπ), ανάλογα με την συμπεριφορά του Πελάτη: Ακυρώνοντας περισσότερες από δύο παραγγελίες στο στάδιο της αποπληρωμής με την παράδοση, περισσότερες από δύο ακυρώσεις παραγγελιών από τον Πελάτη, χρησιμοποιώντας την ένδειξη «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» ή με γραπτή αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@vivre.gr ή τροποποιώντας παραγγελίες, με την πρόθεση ακύρωσης 20 προιόντων από τις προγραμματισμένες παραγγελίες, μέσα από μία γραπτή αναφορά εκ μέρους του Πελάτη, χρησιμοποιώντας προσβλητικές εκφράσεις, παραβιάζοντας πνευματικά δικαιώματα και, γενικά, η παραβίαση του κανόνα θα συνεπάγεται την άμεση μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην ιστοσελίδα ή και τη διαγραφή του λογαριασμού. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
  Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκείται και να εφαρμόζεται ανά πάσα στιγμή, χωρίς η Εταιρία να διατηρεί την υποχρέωση της προηγούμενης ενημέρωσης του Πελάτη.
  7.1.4. Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να διατηρεί ένα μόνο λογαριασμό πρόσβασης. Απαγορεύεται περισσότερα Μέλη να χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό.
  7.1.5. Σε περίπτωση δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών, αυτοί είτε θα συγχωνεύονται με τον ήδη υπάρχοντα (για περιπτώσεις λανθασμένων κινήσεων του χρήστη) είτε θα διαγράφονται άμεσα, καθώς και θα επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση εισόδου στην ιστοσελίδα. Το ίδιο θα συμβεί στην περίπτωση που ένας λογαριασμός πρόσβασης χρησιμοποιείται από πολλούς Χρήστες μαζί. Αν έχουν γίνει πολλαπλές παραγγελίες από τον ίδιο λογαριασμό, θα ακυρώνονται όλες αυτόματα.
  7.1.6.Η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί μία παραγγελία, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη, στην περίπτωση που δεν διατηρεί καμία αξίωση το ένα συμβαλλόμενο μέρος έναντι του άλλου και χωρίς καμία αξίωση για ζημίες, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
   -Αποτυχία/μη εγκυρότητα της διαδικτυακής συναλλαγής. -Απόρριψη της κάρτας του Πελάτη/της συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα. - Ανακριβή και ελλιπή στοιχεία από την πλευρά του Πελάτη. -Αν η δραστηριότητα του Πελάτη προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα www.vivre.gr, στην ίδια την Εταιρία ή/και στους συνεργάτες της. - Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρίας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. -Αναιτιολόγητες αποτυχημένες παραδόσεις εξαιτίας του Πελάτη. -Για άλλους δικαιολογημένους λόγους.
  Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η Εταιρία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρίας.
  7.2 Προιόντα και Υπηρεσίες
  7.2.1.Η Εταιρία μπορεί να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες για προιόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα από την ίδια την Εταιρία ή από τρίτους με τους οποίους η Εταιρία έχει έρθει σε συμφωνία μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο και για συγκεκριμένη ποσότητα προιόντων.
  7.2.2.Τα προιόντα αυτά ή/και οι υπηρεσίες είναι αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του Πελάτη.
  7.2.3.Η Εταιρία μπορεί να περιορίσει την ποσότητα της συναλλαγής για κάποια προιόντα ή υπηρεσίες, σε έναν ή περισσότερους πελάτες, για δικαιολογημένους λόγους.
  7.2.4.Όλες οι τιμές των προιόντων και των υπηρεσιών είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
  7.2.5.Η τιμή RRP (Recommended Retail Price) ή αλλιώς «Προτεινόμενη Λιανική Τιμή», η οποία εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, αντιπροσωπεύει την προτεινόμενη τιμή του παραγωγού στα καταστήματα λιανικής πώλησης, εμπορικά κέντρα κλπ, διαδικτυακά ή φυσικής παρουσίας. Τέτοιες τιμές βρίσκονται για ενημερωτικούς λόγους και δεν είναι νομικά δεσμευτικές, ούτε εφαρμόσιμες στην πράξη και δεν χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις πωλήσεων με χαμηλές τιμές, όπως ορίζεται σχετικά στις διατάξεις για την εμπορευματοποίηση των προιόντων και υπηρεσιών. Η Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (RRP) δεν χρησιμοποιείται από την Εταιρία σαν τιμή αναφοράς στα καταστήματα της και τα προιόντα δεν προσφέρονται προς πώληση κάτω από αυτή την τιμή.
  7.2.6.Το παραστατικό πληρωμής/τιμολόγιο είναι αποκλειστικά σε ευρώ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του Πελάτη από την φόρμα επικοινωνίας. Το τιμολόγιο/παραστατικό θα πρέπει να εκδίδεται ως ακολούθως: Για πληρωμές που γίνονται πριν την παραλαβή των προιόντων και υπηρεσιών, το τιμολόγιο/παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί προκαταβολικά και στην περίπτωση της πληρωμής με την παράδοση, το τελικό τιμολόγιο/παραστατικό θα πρέπει να εκδοθεί άμα την παράδοση στον Πελάτη (παράδοση με courier/αντικαταβολή). Για διορθώσεις (ακυρώσεις, επιστροφές), τιμολόγια/παραστατικά επιστροφών θα εκδίδονται. Όλα τα τιμολόγια/παραστατικά θα πρέπει αμέσως να υπογράφονται και να θεωρούνται και να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής προσφοράς. Άλλες διορθώσεις ή αλλαγές στα τιμολόγια/παραστατικά που έχουν εκδοθεί δεν θα γίνονται δεκτές.
  7.2.7.Η πληρωμή των παρεχόμενων προιόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με τραπεζική κάρτα, εξόφληση σε δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ή με τραπεζική μεταφορά ή τοις μετρητοίς με αντικαταβολή.
  7.2.8. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής καταβολής/πληρωμής με τραπεζική κάρτα, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση βαρύνει τον Πελάτη, περιλαμβάνοντας οποιαδήποτε επιβάρυνση προμήθειας από την εκδότρια Τράπεζα, στην περίπτωση που η ισχύουσα νομισματική πολιτική δεν είναι σε ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα ευθύνεται αποκλειστικά.
  7.2.9.Η πληρωμή τοις μετρητοίς με αντικαταβολή είναι μία επιβραδύνουσα μορφή πληρωμής των προιόντων, με κίνδυνο η Εταιρία να ακυρώσει την συμφωνία με τον Πελάτη. Για αυτό τον λόγο, η Εταιρία θα χρησιμοποιεί αυτή την μέθοδο πληρωμής μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγους και για συγκεκριμένα προιόντα, διατηρώντας το δικαίωμα να την εφαρμόζει κατά περίπτωση. Από την στιγμή της παραγγελίας, ο Πελάτης ενημερώνεται και αποδέχεται τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραγγείλει μεγάλες ποσότητες από το ίδιο προιόν (περισσότερα από 10 κομμάτια σε κάθε είδος), για προιόντα τα οποία παραδόθηκαν κατευθείαν από τον παραγωγό (για το οποίο γίνεται μνεία στην ιστοσελίδα) ή όταν η παραγγελία υπερβαίνει τα 1000 (χίλια) ευρώ, η Εταιρία δίνει την δυνατότητα πληρωμής με προκαταβολή είτε ηλεκτρονικά ή με τραπεζική μεταφορά. Υπάρχει μία ελάχιστη επιβάρυνση των 5 (πέντε) ευρώ στον τρόπο πληρωμής τοις μετρητοίς με αντικαταβολή.
  7.2.10. Η Πληρωμή τοις μετρητοίς με αντικαταβολή είναι μία μέθοδος πληρωμής η οποία είναι διαθέσιμη για ορισμένες περιπτώσεις και ορισμένα προιόντα. Στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει ανεξόφλητες παραγγελίες, με το συνολικό ποσό οφειλής να φτάνει ή να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω παραγγελιών μόνο με πληρωμή προκαταβολικά (με ηλεκτρονική καταβολή ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς). Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται αμέσως με την παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να δώσει ως εναλλακτικό μέσο πληρωμής, την πληρωμή με την παράδοση, στους Πελάτες εκείνους με ιστορικό ακυρώσεων παραγγελιών ή στην περίπτωση που η δραστηριότητα τους μέσω της ιστοσελίδας είναι αδικαιολόγητη και μπορεί να προκαλέσει ζημία στην εικόνα και τη φήμη της Εταιρίας ή θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, σε αντίθεση με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
  7.2.11.Η παρεχόμενη πληροφόρηση από τις διαδικασίες πωλήσεων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προιόντων και των χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων (στατικές εικόνες, δυναμικές εικόνες, παρουσιάσεις πολυμέσων, σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους) δεν αποτελεί δεσμευτική υποχρέωση για την Εταιρία, γιατί χρησιμοποιείται μόνο για λόγους παρουσίασης. Η Εταιρία μπορεί να αποσύρει οποιαδήποτε προσφορά για προιόντα ή και να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση του περιεχομένου της, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στον επίδοξο αγοραστή.
  7.2.12.Όταν προβάλλονται εικόνες για προιόντα ή/και υπηρεσίες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και άλλα προιόντα (αξεσουάρ, αντικείμενα κλπ) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εκάστοτε προιόντος και δεν αποστέλλονται. Σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται ρητή αναφορά ποιό από τα προιόντα είναι προς πώληση και ποιο δεν είναι και θα αποτυπώνεται ρητά στην εικόνα.
  7.2.13.Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν είναι σε θέση να παραδώσει ένα μέρος από τα πωληθέντα προιόντα, θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον Πελάτη μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις:
  α. Ακύρωση της παραγγελίας ή αφαίρεση από την παραγγελία του προιόντος που δεν μπορεί να παραδοθεί.
  β. Απόδοση πόντων «bonus» στον Πελάτη τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει μόνο μέσω συναλλαγής στην ιστοσελίδα www.vivre.gr και κάτω από ορισμένες συνθήκες.
  7.2.14.GRΕEN STAMP TAX-Δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα (It does not in apply).
  7.2.15.Μέσα από την επιλογή «I’m Eco», όλες οι οδηγίες, η περιγραφή των προιόντων και τα νομικά κείμενα, τα οποία συνοδεύουν τα προιόντα υπό παραγγελία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή (στον λογαριασμό του Πελάτη ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση).
  7.3.Ηλεκτρονικές παραγγελίες
  7.3.1.Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προιόντων που εμφανίζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα. Η έκθεση/παρουσίαση των προιόντων έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (Αφού περάσει η δοθείσα χρονική διάρκεια, παραγγελίες δεν θα μπορούν να γίνουν και τα προιόντα δεν θα εκτίθενται πλέον στην ιστοσελίδα www.vivre.gr). Η τιμή των προιόντων κατά την παραγγελία είναι ορισμένη και δεν μπορεί να αλλάξει. Παραγγελίες δεν θα γίνονται δεκτές όταν μία προσφορά έχει λήξει. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας να τροποποιήσει τις τιμές, τις προσφορές και τις ποσότητες των προιόντων ανάλογα με τις περιστάσεις (γεωγραφική κάλυψη/τοποθεσία, διαθεσιμότητα προιόντων κλπ), σεβόμενη τις ήδη δοθείσες παραγγελίες/συμφωνίες. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να ορίζει συγκεκριμένες τιμές, με εξαίρεση τις ήδη δοθείσες παραγγελίες. Οι Πελάτες οι οποίοι βλέπουν τα προιόντα, αλλά δεν προβαίνουν σε παραγγελίες, δεν μπορούν να αξιώσουν τιμές/προσφορές διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.vivre.gr.
  7.3.2.Με την δημιουργία της παραγγελίας, ο Πελάτης δίνει την συγκατάθεση του ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά την ημερομηνία σύναψης της παραγγελίας και στο εξής θα καλείται «Εντολή Παραγγελίας».
  7.3.3.Η συμφωνία εξ αποστάσεως θεωρείται γενόμενη από την Εταιρία, όταν η παραγγελία του Πελάτη επικυρώνεται ηλεκτρονικά από την Εταιρία, συνοδευόμενη από παραστατικό όλων των προιόντων (σε συνδυασμό τόσο με την ποιότητα όσο και με την ποσότητα των προιόντων). Επιπρόσθετα, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής της παραγγελίας στον Πελάτη, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, με οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να επιβεβαιώσει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητας του Πελάτη όσο και τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής των προιόντων του.
  Οι Πελάτες θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην παράδοση της παραγγελίας σε όσους δεν έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία της ταυτότητας τους και τα στοιχεία της διεύθυνσης αποστολής.
  7.3.4.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης μίας παραγγελίας, χωρίς προηγούμενης ειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς να ευθύνεται έναντι του Πελάτη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • -7.3.4.1.Δεν γίνεται αποδεκτή η τραπεζική κάρτα του Πελάτη από την εκδότρια Τράπεζα ή η συναλλαγή για ηλεκτρονικές πληρωμές.
  • -7.3.4.2.Η συναλλαγή απορρίφθηκε από τον πάροχο ελέγχου τραπεζικών καρτών που έχει συμφωνήσει με την Εταιρία για διαδικτυακές συναλλαγές.
  • -7.3.4.3.Τα δεδομένα στοιχείων παράδοσης που εκτίθενται στην ιστοσελίδα από τον Πελάτη (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) είναι αναληθή και ανακριβή.
  • -7.3.4.4.Η δραστηριότητα του Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει στην Εταιρία ή/και στους συνεργάτες της οποιαδήποτε ζημία.
  • -7.3.4.5.Περισσότερες από δύο αναιτιολόγητες αποτυχημένες παραδόσεις.
  • -7.3.4.6.Υπό άλλες συνθήκες.
  7.3.5.Στην περίπτωση που ο Πελάτης ακυρώσει μία παραγγελία για την οποία έχει πληρώσει προκαταβολικά μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικής κάρτας και η πληρωμή αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την εκδότρια Τράπεζα, το ποσό πληρωμής θα επιστραφεί στον Πελάτη μέσα σε δέκα τέσσερις ημέρες (14) από την στιγμή που η Εταιρία αναγνωρίσει την συναλλαγή ή ύστερα από απαίτηση του Πελάτη.
  Ο καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Πριν ο καταναλωτής δεσμευθεί συμβατικώς, η Εταιρία πρέπει να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά του για άσκηση αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο που καθορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος/υπηρεσίας και παρέχοντας του και υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (Άρθρο 6 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Υπουργική Απόφαση 31619 οικ./2017-ΦΕΚ 969/Β22-03-2017).
  7.3.6.Στην περίπτωση που έχει γίνει παραγγελία συγκεκριμένων προιόντων από τον Πελάτη, για τα οποία έχει πληρώσει προκαταβολικά (μέσω διαπιστευμένης τραπεζικής μεταφοράς ή ηλεκτρονικά με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) και τα προιόντα αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα για λόγους που δεν ευθύνεται η Εταιρία, η ίδια θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη μόλις λάβει γνώση του γεγονότος αυτού και ότι το ποσό αυτό θα επιστραφεί μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες, από την στιγμή που αυτό θα γίνει αντιληπτό. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει, εκτός από την επιστροφή των οφειλόμενων ποσών, προωθητικούς πόντους (δωρεάν) για κάθε προιόν της παραγγελίας, μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και αφού δεν κατέστη δυνατή η παράδοση, για λόγους για τους οποίους η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι πόντοι αυτοί θα εξαργυρώνονται μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr, αξιολογώντας τη συμπεριφορά του Πελάτη. Ένας πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ και δεν θα πρέπει να μεταφέρονται ανάμεσα στους λογαριασμούς ή στους Πελάτες. Σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης, οι δωρεάν αυτοί πόντοι θα αφαιρούνται.
  7.3.7.Μία παραγγελία η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί μπορεί να αλλάξει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και κατά εντολή του Πελάτη. Ο Πελάτης θα υποβάλλει γραπτό αίτημα μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@vivre.gr, αναφέροντας τον λόγο και το νούμερο της παραγγελίας:
  α.Ο Πελάτης ακυρώνει ένα προιόν και ενημερώνει την Εταιρία πριν από την παράδοση της παραγγελίας.

  β.Η αύξηση της ποσότητας των προιόντων αυτών για τα οποία έχει γίνει ήδη παραγγελία. Αναφορά γίνεται για τα προιόντα αυτά τα οποία είναι ενεργά και σε επάρκεια την στιγμή της αύξησης της ποσότητας.

  γ.Καθυστέρηση στην παράδοση περισσότερες από 2 εβδομάδες από την συμφωνημένη χρονική περίοδο.

  δ.Αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής.

  ε.Σωρευτικές παραγγελίες (απευθύνεται σε παραγγελίες με εξόφληση με την παράδοση) με περιορισμένες περιόδους αποστολής (μία μέρα διαφορά από την τελευταία μέρα της αρχικής παράδοσης). Σε αυτή την περίπτωση, η αρχική παραγγελία ακυρώνεται και θεωρείται ως «ακυρωθείσα παραγγελία».

  στ.Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής.

  ζ.Αλλαγή στα στοιχεία των παραστατικών. Για τα είδη εκδοθέντα παραστατικά, αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν ως προς το φυσικό/νομικό πρόσωπο, μόνο διορθώσεις στοιχείων (ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας κλπ).

  7.3.8. Οι παραγγελίες δεν μπορούν να διαμορφώνονται/επεξεργάζονται, αν ο Πελάτης επιλέξει ηλεκτρονική πληρωμή ή τραπεζική μεταφορά.
  7.3.9.Στην περίπτωση που ο Πελάτης επεξεργαστεί τα προσωπικά του/της δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα, όλες οι δρομολογημένες παραγγελίες θα χρησιμοποιούν τα νέα δεδομένα/στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Πελάτη.
  7.3.10. Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της, ο Πελάτης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία μέσω ηλεκτρoνικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@vivre.gr, προκειμένου να αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας.
  7.3.11.Για κάθε δρομολογημένη παραγγελία, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται την παρούσα συμφωνία.
  7.4. Τηλεφωνικές παραγγελίες
  7.4.1.Ο Πελάτης/Χρήστης δεν μπορεί να προβεί σε τηλεφωνικές παραγγελίες. Επίσης, ο Πελάτης/Χρήστης δεν μπορεί να αξιώσει καμία αλλαγή στην εκάστοτε παραγγελία μέσω τηλεφώνου.
  7.5. Συμφωνία και ολοκλήρωση των συναλλαγών
  7.5.1.Η Εταιρία θα εκδόσει και θα προμηθεύσει τον Πελάτη με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση των προιόντων/υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την Ελληνική κείμενη νομοθεσία.
  7.5.2.Η Εταιρία θα πληροφορήσει τον Πελάτη για την τελική έκβαση της παραγγελίας του/της, στέλνοντας ενημερωτική επιστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση που έχει υποδειχθεί από τον Πελάτη, μαζί με το απαραίτητο παραστατικό/απόδειξη, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου (Φ.Π.Α.), το οποίο ο Πελάτης μπορεί να «κατεβάσει/λάβει» σε μορφή PDF από τον λογαριασμό του.
  7.5.3.Το ιδιωτικό συμφωνητικό και τα σχετικά έγγραφα που αποστέλλονται στον Πελάτη ταχυδρομικώς (με courier) από πλευράς της Εταιρίας θεωρείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
  7.5.4.Το συμφωνητικό θα πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου. Θα πάψει να ισχύει όταν έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι συμφωνίας και όλες οι υποχρεώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τους όρους και προυποθέσεις του παρόντος εγγράφου.
  7.5.5.Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορές μεταξύ της λίστας των παραδιδόμενων προιόντων και αυτών που υπάρχουν μέσα στο πακέτο, ο Πελάτης θα ενημερώσει την Εταιρία και τον ταχυδρόμο (courier) (στην περίπτωση που ο Πελάτης έλαβε γνώση του περιεχομένου του πακέτου παρουσία του ταχυδρόμου) (courier), το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή του πακέτου, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@vivre.gr, ζητώντας εξηγήσεις. Αν ο Πελάτης δεν λάβει γνώση του περιεχομένου του πακέτου παρουσία του ταχυδρόμου (courier), τότε δεν δικαιούται να ζητήσει την διαφορά.
  7.6.Τρόπος αποστολής/μεταφοράς
  7.6.1.Το κόστος αποστολής των προιόντων με courier για προιόντα τα οποία έχουν αγοραστεί μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr της Εταιρίας, ορίζεται ως: α) Κόστος αποστολής 10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αν το πακέτο ζυγίζει μέχρι 5 κιλά και είναι περιορισμένων διαστάσεων και
  β) Κόστος διαχείρισης (προιόντα ιδιαίτερης προσοχής, μεγαλύτερο κόστος για εύθραυστα προιόντα, μεγάλου βάρους και ακανόνιστων διαστάσεων).
  Το κόστος αποστολής υπολογίζεται και ανακοινώνεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγγελίας (βάρος, περιεχόμενο, ποσότητα). Το κόστος αποστολής θα υπολογίζεται και θα ανακοινώνεται στον Πελάτη την στιγμή της παραγγελίας και θα εξαρτάται από το συνολικό βάρος του πακέτου αποστολής (αν υπάρχουν διαφορετικά αντικείμενα προς αποστολή) και από τη συνολική αξία των πωληθέντων προιόντων. Η Εταιρία υπολογίζει το κόστος ανάλογα με τις τιμές της αγοράς και το κόστος αποστολής και ο Πελάτης θα πρέπει να αποδέχεται το κόστος αυτό κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Ειδικότερα, ο Πελάτης δεν μπορεί να αξιώνει χαμηλότερο κόστος μεταφοράς μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, στην περίπτωση που προβεί στη μέτρηση του βάρους των προιόντων με δικά του μέσα.
  7.6.2.Ο χρόνος παράδοσης θα ανακοινώνεται στον Πελάτη κατά την εκτέλεση της παραγγελίας και θα εξαρτάται από: Την αποστολή των προιόντων από τους προμηθευτές της Εταιρίας, την περίοδο παραμονής των προιόντων στην μεταφορική εταιρία του αρχικού προμηθευτή και στις αποθήκες της Εταιρίας, τις εργάσιμες ώρες κάθε μήνα, τον αριθμό των αντικειμένων της παραγγελίας και τον απαραίτητο χρόνο παραγωγής κάθε προιόντος κλπ. Η καθορισμένη ημερομηνία αποστολής μπορεί να αλλάξει εξαιτίας ενός προιόντος για το οποίο απαιτείται περισσότερος χρόνος παράδοσης, με αποτέλεσμα ο Πελάτης να αποδεχθεί ότι η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να καθυστερήσει έως και την τελευταία ημερομηνία της συμφωνημένης ημέρας παράδοσης.
  Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, οι παραδόσεις θα γίνονται μέσα στην χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της παραγγελίας (θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 2 ημέρες και 8 εβδομάδες) και ο Πελάτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη κάθε φάσης της αποστολής. Στην περίπτωση που η παράδοση των συγκεκριμένων προιόντων υπερβεί την καθορισμένη χρονική περίοδο, η Εταιρία θα ενημερώνει άμεσα τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσφέροντας του δύο λύσεις: Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία δηλώνοντας το γραπτώς ή να αποδεχθεί την νέα ημερομηνία αποστολής. Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει προκαταβολικά, πριν την αποστολή, το ποσό αυτό πληρωμής θα αποζημιώνεται στον Πελάτη, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.
  7.6.3.Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε προωθητικές ενέργειες σχετικά με την δωρεάν (χωρίς κόστος) αποστολή των προιόντων (χρεώνοντας κόστος αποστολής, όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο 7.2.9., μηδέν (0) ευρώ). Η προσφορά αυτή δεν ισχύει για το κόστος διαχείρισης, το οποίο χρεώνεται χωριστά. Η δωρεάν αποστολή ισχύει για παραγγελίες όπου το συνολικό κόστος αγοράς ξεπερνά τα 250 ευρώ και μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα, των κάτωθι:
  α. Το βάρος του πακέτου να είναι κάτω από 5 κιλά.
  β. Υπογράφοντας την συμφωνία/συμβόλαιο στην αρχική της μορφή/φόρμουλα (χωρίς μετατροπές, αλλαγές).
  γ. Μετατροπή της παραγγελίας από την αρχική της Εταιρίας: Τροποποιήσεις σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης (ειδικότερα, καθυστερήσεις κλπ), προιόντα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα, συστημικά λάθη κλπ.
  7.6.4. Μεταφορά Πολυσυσκευασίας: Για την ασφάλεια των μικρών και εύθραυστων αντικειμένων και για να μειώσει τον χρόνο αποστολής, η Εταιρία χρησιμοποιεί το σύστημα «Πολυσυσκευασίας»: Η παραγγελία αποστέλλεται με διαδοχικές μεταφορές (σε διαφορετικές ημέρες). Ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει τον αριθμό των μεταφορών της παραγγελίας του και της πορείας τους μέσα από την εφαρμογή «My Account» στην ιστοσελίδα www.vivre.gr. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παραγγελία θα είναι ενσωματωμένη σε μία μεταφορά και δεν απαιτείται άλλη χρέωση στην περίπτωση της δεύτερης μεταφοράς. Η μέθοδος συσκευασίας και αποστολής είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, σχετιζόμενη με την υποχρέωση της για αποστολή της παραγγελίας στη συμφωνημένη χρονική στιγμή.
  7.7.Ποιότητα και εγγυήσεις συναλλαγών
  7.7.1.Η Εταιρία και, συνεπώς, η Ιστοσελίδα, παρέχουν εγγυήσεις ως προς τα παρεχόμενα προιόντα/υπηρεσίες, στο βαθμό που επιτρέπουν οι διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η Εταιρία και η Ιστοσελίδα παρέχει ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών. Σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρία και η ιστοσελίδα παρέχει εγγύηση ή υπόσχεση ότι: α. Οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Πελατών,
β. Οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
γ. Τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από την χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή και αξιόπιστα, δ. Η ποιότητα των προιόντων ή υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών που αγοράζουν ή αποκτούν μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και ότι ε. Τυχόν λάθη στο λογισμικό θα διορθώνονται. Η λήψη ή με άλλο τρόπο απόκτηση οποιουδήποτε υλικού μέσω της χρήσης των υπηρεσιών γίνεται κατά την κρίση του Πελάτη και με δικό του κίνδυνο και έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν βλάβες προκύψουν στον υπολογιστή του ή για την απώλεια δεδομένων που δημιουργείται από την λήψη τέτοιου υλικού.
  7.7.2.Αποκλειστικές λεπτομέρειες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προιόντων θα εκτίθενται στην ιστοσελίδα. Η ενημέρωση όσον αφορά τους όρους και προυποθέσεις εγγυήσεων και ποιότητας των συναλλαγών της Εταιρίας θα παρουσιάζονται στους Πελάτες σε ψηφιακή μορφή και θα είναι διαθέσιμες είτε στον λογαριασμό του χρήστη ή με την μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει τέτοια ενημέρωση, μπορεί να την λάβει/ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή μετά από τηλεφωνικό αίτημα του ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@vivre.gr.
  7.8.Πολιτική επιστροφών και δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συμβατική υποχρέωση
  7.8.1.Με εξαίρεση τους περιορισμούς του άρθρου 7.9 σχετικά με την απόκτηση πόντων “bonus” από την Εταιρία, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στην Εταιρία τα πωληθέντα προιόντα και να λάβει πίσω όλο το ποσό πληρωμής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • 7.8.1.1.Τα προιόντα είναι ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  • 7.8.1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείψει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την παραγγελία.
  • 7.8.1.3.Τα προιόντα φέρουν κατασκευαστικά ελαττώματα.
  • 7.8.1.4.Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία, από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου.
  7.8.2.Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την Εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την Εταιρία τρόπος επιστροφής.
  7.8.3.Πριν την εκπνοή της προθεσμίας ακύρωσης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία για την ακύρωση της συμφωνίας/συμβολαίου. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει ως ακολούθως:
  α) Να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή ακύρωσης που διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο τμήμα «Επιστροφών».
  β) Να κάνει μία εκτεταμένη αναφορά όσον αφορά την πρόθεση του/της να ακυρώσει την συμφωνία.

  7.8.4. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό τρόπο και μεταφορικά μέσα της Εταιρίας είτε μέσω courier, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης στην Εταιρία για την ακύρωση της παραγγελίας. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o Πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρία και η Εταιρία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν το προϊόν (απόδειξη λιανικής κλπ) και με πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε μετά την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η επιστροφή της συσκευασίας του προϊόντος.
  7.8.5.Ο Πελάτης δεν θα δικαιούται επιστροφή προιόντων και, συνεπώς, αποκατάσταση ζημιών και αποζημίωσης, στις εξής περιπτώσεις:

  7.8.5.1.Στην περίπτωση που το αίτημα επιστροφής, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.8.1., συμπίπτει με την ίδια ημερομηνία της ανακοίνωσης της πρόθεσης επιστροφής και ενώ έχει ξεπεράσει την 30η ημέρα της νόμιμης προθεσμίας, η οποία ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 7.8.2. του παρόντος, υπολογιζόμενη από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την επικύρωση της συμφωνίας.
  7.8.5.2.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα/Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
  7.8.5.3.Στην περίπτωση που τα προιόντα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του Πελάτη.
  7.8.5.4.Στην περίπτωση που τα σφραγισμένα προιόντα αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση, δεν μπορούν να επιστραφούν, για λόγους υγιεινής ή για λόγους προστασίας της υγείας (τα προιόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως μη επιστρεφόμενα).
  7.8.5.5.Στην περίπτωση που τα προιόντα της παραγγελίας, τα οποία έχουν σταλεί, έχουν αναμειχθεί και με άλλα προιόντα, άσχετα με την παραγγελία.
  7.8.6.Ο Χρήστης/Πελάτης θα ενημερώνεται με την κατάρτιση της παραγγελίας για το ποιά προιόντα μπορούν να επιστραφούν και ποιά όχι και αν υπάρχουν έξοδα επιστροφής. Στην περίπτωση που κάποια προιόντα είναι συσκευασμένα μαζί, θα πρέπει να επιστρέφονται ως έχουν.
  7.8.7.Στην περίπτωση που ο Πελάτης ακυρώσει τη συμφωνία, η Εταιρία θα επιστρέψει το συνολικό ποσό των χρημάτων που έχει πληρώσει ο Πελάτης για την παραγγελία, χωρίς καμία καθυστέρηση και μέσα σε προθεσμία 14 ημερών, από την ημέρα που έλαβε γνώση της επιθυμίας του Πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία, όπως ρητά αναφέρεται στις παραγράφους 7.8.2 και 7.8.3. Η επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, ως εξής: Σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Εταιρία το τίμημα από την Τράπεζα, η Εταιρία θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, η επιστροφή θα γίνεται, επίσης, με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του Πελάτη.
  7.8.8.Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής κάποιων προιόντων, όταν δεν εκπληρώνονται οι όροι και οι προυποθέσεις της σύμβασης και μπορεί να προβεί σε μερική αποζημίωση, όταν κάποια στοιχεία της φύσης, των χαρακτηριστικών και λειτουργίας των προιόντων/υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στο αντίτιμο το οποίο έχει καταβάλει (δεν αποδίδονται στην αρχική περιγραφή, έλλειψη μέρους των προιόντων κλπ).
  7.8.9.Αν ο Πελάτης δεν έχει συσκευάσει επαρκώς και σωστά τα επιστραφόμενα προιόντα, ο ταχυδρόμος/courier μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή τους, για λογαριασμό της Εταιρίας. Στην περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο αποστολής από αυτή που προτείνεται από την Εταιρία, τότε ο ίδιος/η ίδια θα είναι υπεύθυνος/η για οποιοδήποτε λάθος ή ζημία προκύψει κατά την επιστροφή των προιόντων. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για την αρχική συσκευασία των προιόντων, αλλά για οποιαδήποτε ενέργεια έχει λάβει χώρα σε δεύτερο χρόνο, μετά την αποσφράγιση τους.

  7.9.Ανταμοιβή πόντων από την Εταιρία
  7.9.1.Η Εταιρία προσφέρει πόντους ανταμοιβής (προωθητικούς πόντους) προς τον Πελάτη, σαν προνόμια, για την τακτική χρήση της ιστοσελίδας, με βάση την εμπορική πολιτική της. Η πολιτική αυτή μπορεί να τύχει τροποποίησης από την Εταιρία. Ένας πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προιόντων μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr.
  Οι προωθητικοί πόντοι μπορούν να συγκεντρωθούν, ως κάτωθι:
  7.9.1.1.Με την σύσταση/πρόσκληση φίλων
  • 1) Οι Πελάτες στέλνουν προσκλήσεις μέσω της ιστοσελίδας σε άτομα που δεν είναι ή δεν ήταν Μέλη/Χρήστες της ιστοσελίδας www.vivre.gr.
  • 2) Τα άτομα που λαμβάνουν αυτές τις προσκλήσεις αποκτούν το δικαίωμα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και γίνονται Μέλη της.
  • 3) Ανάλογα με την ποσότητα των εγγραφών, τα άτομα αυτά μπορούν να αγοράζουν προιόντα δίνοντας παραγγελίες από τους υφιστάμενους λογαριασμούς τους. Κατά την εκπνοή της καθορισθείσας προθεσμίας (30 ημέρες από την αποστολή), για την πρώτη παραγγελία που θα γίνει από το άτομο αυτό που προσκλήθηκε από Πελάτη της Εταιρίας μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr, ο Πελάτης αυτός θα απολαμβάνει 20 ευρώ σε πόντους, οι οποίοι θα πιστώνονται στον λογαριασμό του και τους οποίους μπορεί να εξαργυρώσει μέσω οποιασδήποτε αγοράς προιόντων/υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πόντος ισοδυναμεί με 1 ευρώ.
  7.9.1.2.Πόντοι λόγω «εμπιστοσύνης» και μέθοδος αποζημίωσης για διάφορες δραστηριότητες: Η Εταιρία θα ενημερώνει τους Πελάτες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχουν λάβει πόντους από την ενεργοποίηση κάποιων μηχανισμών ή σαν μέθοδος αποζημίωσης για καθυστερημένα ή ακυρωθέντα προιόντα. Ο Πελάτης θα ακολουθεί τον σύνδεσμο που του υποδεικνύεται στο μήνυμα και έτσι θα συγκεντρώνει και ενεργοποιεί τους πόντους του μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr. Αφού ενεργοποιηθούν, οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προιόντων ή και για την αποστολή της παραγγελίας, η οποία έχει λάβει χώρα από τον προσωπικό λογαριασμό του Πελάτη.
  7.9.1.3.Προωθητικές ενέργειες μέσω συνεργατών: (Δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα-It does not apply in Greece).
  7.9.2.Η περίοδος χρήσης των πόντων που συγκεντρώνονται από την Εταιρία είναι περιορισμένη: Οι πόντοι αυτοί έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο χρήσης και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την πρώτη παραγγελία το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ενεργοποίηση τους στον λογαριασμό της Εταιρίας. Μετά από αυτή την περίοδο, οι πόντοι δεν θα ισχύουν και θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό του Πελάτη. Οι πόντοι δεν μπορούν να μετατραπούν σε Ευρώ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός της ιστοσελίδας www.vivre.gr. Οι πόντοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός του λογαριασμού, όταν έχουν ενεργοποιηθεί, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές από άλλους Πελάτες.
  7.9.3.Στην περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης χρήσης των πόντων με άλλους τρόπους, πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στην παρούσα, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των πόντων και αφαίρεσης του προνομίου αυτού, με αποτέλεσμα να αποτρέψει τον Πελάτη προς διεκδίκηση τυχόν ζημιών ή αποζημίωσης ή της αξίωσης της κανονικής τιμής του προιόντος.
  7.9.4.Στις περιπτώσεις εκείνες, όπως ρητά αναφέρονται και στο άρθρο 7.8.1, όπου έγινε ολική ή μερική πληρωμή των προιόντων με πόντους, τα επιστρεφόμενα ποσά δεν θα αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Πελατών, αλλά, στην περίπτωση επιστροφών, ο Πελάτης θα λαμβάνει πόντους (1 πόντος=1 ευρώ) και θα τους χρησιμοποιεί σε μελλοντικές αγορές μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.vivre.gr.

  8.Απάτη

  8.1. Ο Πελάτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  8.2.Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους Πελάτες/Χρήστες της, στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
  8.3. Ο Πελάτης/Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.
  8.4.Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Ιστοσελίδα, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους Πελάτες/Χρήστες στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
  8.5.Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του Πελάτη/Χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
  8.6.Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του Πελάτη/Χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του Πελάτη/Χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  8.6.1.Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των Πελατών/Χρηστών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
  8.7.Οι ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται προσπάθειες εξαπάτησης της ιστοσελίδας/του περιεχομένου/της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης κατά προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες αξιόποινες πράξεις:
  8.7.1.Αποκτώντας πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα Πελατών/Χρηστών, μέσω λογαριασμού ή χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους.
  8.7.2.Αλλάζοντας ή διαφοροποιώντας το περιεχόμενο ή την επικοινωνία της Εταιρίας με τον Πελάτη/Χρήστη.
  8.7.3.Επηρρεάζοντας την λειτουργία του εξυπηρετητή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.
  8.7.4. Ερχόμενος σε επαφή με τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο, το περιεχόμενο το οποίο αποστέλλεται από την Εταιρία στον Πελάτη, με οποιοδήποτε τρόπο, όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι ο παραλήπτης του περιεχομένου αυτού.
  8.8.Η προσπάθεια απόκτησης πόντων μέσω της Εταιρίας, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 7.9, χρησιμοποιώντας ψευδείς λογαριασμούς (ψευδή ονόματα, περισσότερους του ενός λογαριασμούς από έναν Πελάτη/Χρήστη ή χρησιμοποιώντας την ταυτότητα άλλων χρηστών), θα θεωρείται προσπάθεια εξαπάτησης, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από όλα τα προνόμια, το μπλοκάρισμα του λογαριασμού και την αναφορά του συμβάντος στις αρμόδιες Αρχές.  9.Καταμερισμός ευθυνών

  9.1.Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η Εταιρία, μέσω της ιστοσελίδας της, παρέχει στους Πελάτες/Χρήστες της, την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει.
  9.2.Ο Πελάτης/Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου της, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους Πελάτες/Χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
  9.3.Αν ο Πελάτης/Χρήστης θεωρεί ότι η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών) οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία, επικοινωνώντας στο contact@vivre.gr, προς γνώση της Εταιρίας.
  9.4.Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα ή την φύση άλλων ιστοσελίδων, τις οποίες χρησιμοποιεί ο Πελάτης/Χρήστης. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ιστοσελίδων φέρουν το βάρος ευθύνης της ποιότητας του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους.
  9.5.Η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
  9.6.Η Εταιρία δεν θα προβάλει άμεσες ή έμμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με:
  9.6.1.Η υπηρεσία θα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του Πελάτη.
  9.6.2.Η υπηρεσία δεν θα παρεμποδίζεται, θα είναι ασφαλής και απαλλαγμένη από λάθη.
  9.6.3.Τα προιόντα/υπηρεσίες τα οποία αποκτώνται με πληρωμή ή χωρίς χρέωση θα υπόκεινται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες του Πελάτη.
  9.7.Σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προυποθέσεις, η Ιστοσελίδα δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οι αρμόδιοι συνεργάτες της, οι διαχειριστές ή/και οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Πελάτης/Χρήστης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.  10.Περιπτώσεις «τυχαίου γεγονότος» και «ανωτέρας βίας»

  10.1. Με εξαίρεση στις περιπτώσεις που δεν έχουν προηγουμένως αναφερθεί, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για την μερική ή ολική παραβίαση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όταν αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.
  10.2.Το συμβαλλόμενο μέρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα λάβει γνώση του γεγονότος αυτού οφείλει να ενημερώσει άμεσα και έγκαιρα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και να προλάβουν τις συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος.
  10.3.Το συμβαλλόμενο μέρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του, ο οποίος θα λάβει γνώση του γεγονότος αυτού θα απαλλαχθεί από κάθε ευθύνη που απορρέει από την πράξη αυτή.
  10.4.Αν 15 μέρες μετά από την πρόκληση του τυχαίου αυτού γεγονότος ή λόγω ανωτέρας βίας, αυτό εξακολουθεί να ισχύει, κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμφωνία/σύμβαση και να ενημερώσει και το άλλο μέρος σχετικά με την ακύρωση αυτή και κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα δικαιούται αποζημίωση για τυχόν ζημίες.
  10.5.Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο αντιμετώπισε το τυχαίο αυτό γεγονός θα πρέπει, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την πρόκληση του συμβάντος, να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν το τυχαίο αυτό γεγονός (σύμφωνα και με τους περιορισμούς του άρθρου 10.3).
  10.6.Εξαίτιας του τυχαίου αυτού γεγονότος και χωρίς η Εταιρία να φέρει ουδεμία ευθύνη (πχ. Ατύχημα του προμηθευτή ή της μεταφορικής εταιρίας), η αποστολή των προιόντων μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης δικαιούται να λάβει προωθητικούς πόντους «bonus» (κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας ή ανάλογα με την περίπτωση και όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αγορά προιόντων μέσω της www.vivre.gr, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 7.9).

  11.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Αρμόδιο Δικαστήριο

  11.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη/Χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά  που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
  11.2. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών: Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ στο Μητρώο σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015. Οι επιχειρήσεις, είτε δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν την ΕΕΔ είτε όχι, παρέχουν με τρόπο ευπρόσιτο, μέσα από τους δικτυακούς τόπους τους, ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013) μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό φορέα ΕΕΔ.
  11.3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών: Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
  11.4.Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία να επεξεργαστεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους Πελάτες/Χρήστες ("ευαίσθητα δεδομένα"). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα ενδέχεται να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία ο Πελάτης/Χρήστης έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστεί τα ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών/Χρηστών, αν έχουν ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή τους, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

  12. Δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα (It does not apply in Greece).

  13.Λοιποί όροι

  13.1.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες διατάξεις, καθώς και να διαμορφώνει την ιστοσελίδα/την δομή της, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη/Χρήστη.
  13.2.Σύμφωνα με τους περιορισμούς των ως άνω Όρων και Προυποθέσεων, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη που προκλήθηκαν στην ιστοσελίδα εξαιτίας τροποποιήσεων ή άλλων ρυθμίσεων, οι οποίες δεν προκλήθηκαν από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
  13.3.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί διαφημιστικό υλικό ή/και άλλους συνδέσμους σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας, σε απόλυτη εφαρμογή με την κείμενη νομοθεσία.  14.Επικοινωνία και περισσότερες πληροφορίες

  14.1.Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες, προτάσεις, παρατηρήσεις, παράπονα, αναφορές κλπ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:.............., από Δευτέρα-Παρασκευή, μεταξύ 09.00-18.00 ή στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vivre.gr.
  14.2.Όλα τα σχόλια, προτάσεις, παρατηρήσεις, ιδέες ή κάθε μέσο επικοινωνίας ή πληροφορίας σχετικά με την ιστοσελίδα www.vivre.gr, οι λειτουργίες της ή οι βελτιώσεις της αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας SC VIVRE DECO S.A.
  Παροχή προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία SC VIVRE DECO SA είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο παροχής προσωπικών δεδομένων, με αριθμό 22845.